Yrityskeskus INNOCUM laajentaa toimintaansa rakennuttamalla uuden toimitalon

Kiinteistö Oy Isoharjan hallitus päätti kokouksessaan 8.9.2022 rakennuttaa uuden toimitilarakennuksen Siilinjärven Harjamäkeen Yrityskeskus INNOCUMin ydinalueelle osoitteeseen Harjamäenraitti 7. Uusi INNOCUM I1 toimitilarakennus täydentää ja monipuolistaa yrityskeskuksen toimitilatarjontaa. Uudessa rakennuksessa on neljä maanpäällistä kerrosta sekä pohjakerros. Rakennuksen pinta-ala on 3500 m2. Rakennukseen tulee uudet tilat lounasravintolalle, kokous- ja neuvottelutiloja sekä moninaisiin tilatarpeisiin joustavasti muunneltavia toimitiloja. Rakennuksesta tehdään mahdollisimman energiatehokas hyödyntäen nykyteknologian siihen antamat mahdollisuudet mm. asentamalla rakennuksen katolle aurinkopaneelit tuottamaan sähköenergiaa. Rakentaminen aloitetaan syksyllä 2022 ja se valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kiinteistö Oy Isoharja (Yrityskeskus INNOCUM) on Siilinjärven Harjamäessä yli kaksikymmentä vuotta toiminut kiinteistöyhtiö, joka on perustettu sairaalatoiminnan loputtua hallinnoimaan ja kehittämään sen omistukseen siirtyneitä kiinteistöjä ja maa-alueita. Nykyisin yrityskeskuksen alueella toimii yli 60 yritystä ja yhteisöä sekä työskentelee päivittäin yli 450 henkilöä. Tilojen käyttöaste on yli 96%.

Tiedotamme lisää rakennushankkeesta sen edistyessä.

Janne Kasurinen
toimitusjohtaja