Viheralueita uudistetaan

INNOCUM piha- ja viheralueiden kokonaissuunnittelu on käynnissä. Suunnittelusta vastaa hortonomi ja Kuopion Puutarhaseura ry:n puheenjohtaja Kirsti Oinonen. Suunnitelman pohjalta pyrimme kehittämään INNOCUM alueen kaunista puistomaista ilmettä.

Viheralueiden uudistaminen on tähän saakka odottanut tie- ja katualueiden valmistumista. Isoharjantie rakennettiin kunnan toimesta uusiksi viime kesänä. Tieosuutta levennettiin mm. kevyenliikenteen väylällä, jolloin olemassa olevat istutukset jouduttiin poistamaan väylän puoleiselta osuudelta.  Näihin istutus- ja hoitotöihin päästään käsiksi osin jo tulevana kesänä.

Myös perennoiden hoitotyöt ja puistikoiden raivaustyöt käynnistyvät jo kesän aikana. Uusien istutusten osalta työtä jatketaan syksyllä.