Tekniset Palvelut

Kunnan Teknisten palveluiden toiminta INNOCUM S1-rakennuksen neljännessä kerroksessa on käynnistynyt.

Tekniset palvelut vastaa katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta, jäte-huollosta, kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta sekä vesi- ja viemärilaitos-toiminnasta. Lisäksi palvelualueen vastuulla on toteuttaa kunnan omat rakennushankkeet. Henkilökuntaa palvelualueella on yhteensä n. 20.
Yhteyshenkilö:
Tekninen johtaja
Ari Kainulainen
Puh. 017 401 501
ari.kainulainen@siilinjarvi.fi