Tag Archive for: puitesopimus 2020 – 2021

Kiinteistö Oy Isoharjan vuosikorjausten 2020-2021 puitesopimuksen tarjouspyyntö julkaistu Hilmassa

Tarjouspyyntö käsittää Kiinteistö Oy Isoharjan omistamien kiinteistöjenvuosikorjaustöiden ja ennalta arvaamattomien korjaustöiden suorittamista 1.1.2020 –31.12.2021 (+ mahdollinen optiovuosi 2022) puitejärjestelyyn perustuvanahankintana. Optiovuoden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Tarjouspyyntö koskee rakennusteknisiä töitä käsittäen esim. rakennus-, maalaus-, muuraus-, laatoitus, vesieristys- ja ilmatiivistystöitä. Merkittävistä yksittäisistä perusparannustöistämme pyydämme erilliset tarjoukset puite- järjestelyyn otetuilta toimittajilta tai laajemmin kilpailuttaen.

INNOCUM Liite+1_Työ-ja+laskutuspäiväkirjamalli INNOCUM Tarjouspyyntö_Vuosikorjausten+puitesopimus

INNOCUM Liite+1_Työ-ja+laskutuspäiväkirjamalli

INNOCUM Liite+2_Tarjouslomake

INNOCUM Liite+3_Pisteytysperusteet

Tarjouspyyntö Hilmassa osoitteessa https://hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-023144