Tag Archive for: asemakaavatyö

INNOCUM alue mukana vireillä olevassa Harjamäen asemakaavatyössä

ASEMAKAAVATYÖ VIREILLÄ
Harjamäki, kaavatunnus 749 2500
Asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnosvaihe

Suunnittelualue sijaitsee Harjamäen keskusta-alueella Myllyharjuntiehen, Harjamäentiehen ja Soutajantiehen rajautuen. Asemakaavan muutos koskee rivitalokorttelia 2520 sekä osia virkistys- ja katualueista Harjamäki 2 –asemakaava-alueella. Asemakaavan tavoitteena on määritellä Harjamäen asemakaavoittamattoman alueen nykyinen käyttö ja tutkia alueen täydennysrakentamismahdollisuudet.

Kannanottojen esittäminen ja keskustelutilaisuus
Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 15.11.-16.12.2019 Siilinjärven kunnantalon pääaulassa, pääkirjaston info-pisteessä, kaavoitustoimistossa Lentokapteenissa sekä Siilinjärven kunnan www-sivuilla.

Kaavaa esitellään keskustelutilaisuudessa maanantaina 9.12.2019 klo 18 alkaen Innocumin S1-rakennuksen 2.kerroksen neuvottelutilassa. Mahdolliset kannanotot on toimitettava kirjallisesti 16.12.2019 mennessä osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Siilinjärvi 14.11.2019
Kunnanhallitus

Harjamäen_asemakaava_2500_ vireille_11112019