Nuoret Duuniin 2017 -hankkeesta tukea nuorten työllistämiseen

nuoret-duuniin_2017

Nuoret Duuniin 2017 on Kiuruveden kaupunkia lukuunottamatta koko Pohjois-Savon alueella toimiva nuorten avoimille työmarkkinoille siirtymistä edistävä hanke. Sen keskeisin tavoite on yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa puolittaa maakunnan 17–29-vuotiaiden nuorisotyöttömyys vuoden 2017 loppuun mennessä. Lisäksi hanke edistää nuorten yrittäjyyttä.

Hankkeella on laaja ja uskottava yhteistyöverkosto, johon kuuluu mm. 18 pohjoissavolaista kuntaa, lukuisa määrä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä, koulutusorganisaatioita, TE-palvelut ja ELY-keskus, välityömarkkinatoimijoita, työllisyyshankkeita, Maaseutuammattiin ry, Savon Media Oy sekä maakunnassa tunnettuja kummeja.

Hankkeella on toimipisteet Iisalmessa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa ja sitä hallinnoi Siilinjärven kunta.

Hanke on jatkoa vuosina 2013 ja 2014 toimineille maakunnallisille Nuoret Duuniin -kampanjoille, joihin työnantajat ilmoittivat yhteensä noin 3000 työllistynyttä nuorta.

Hanke tulee jalkautumaan vuosittain 2000 yritykseen ja lukuisiin oppilaitoksiin, tukemaan moninaisin välinein yritysten rekrytointeja ja nuorten työnhakua sekä edistämään yrittäjyyttä hankekunnissa. Lisäksi se organisoi rekrytointitapahtumia ja järjestää nuorten työllistymiseen liittyvät aktiiviviikot viikoilla 40 ja 44 yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Toimenpiteillä tuetaan maakunnan koulutettujen ikäluokkien välitöntä siirtymistä avoimien työmarkkinoiden käyttöön. Jokaisessa hankekunnassa järjestetään myös hankkeen avaustilaisuudet, joista ensimmäinen Siilinjärvellä tiistaina 1.9. klo 13 INNOCUM Tiimi-kokoustilassa.

Hankkeelle on myönnetty 1,25 miljoonan euron ESR-pohjainen rahoitus. Lisäksi MYR on 24.8.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt puoltaa ELY-keskuksen hallinnoimaa 1,5 miljoonan euron rinnakkaishanketta, jonka avulla voidaan mm. maksaa yrityksille palkkatukia sekä järjestää nuorille työllistymistä tukevia täsmäkoulutuksia ja yrittäjyysvalmennuksia.

Lisätietoja: projektipäällikkö Panu Hiekkala, 044 740 1167, panu.hiekkala@nuoretduuniin.fi

www.nuoretduuniin.fi

Yhteistyökumppanien logot