Muotoiluosaamista yrityksille ja liiketoiminnan osaamista muotoilijoille – Hathunters

Viime viikolla esittelemämme MOoCB:n toinen yrittäjä, Iita Sallinen, pyörittää myös Hathuntersia.  Hathuntersin toinen perustaja ja toimitusjohtaja on Sonja Lehtomäki. Yritys tarjoaa palvelumuotoilua yrityksille ja luovaan osaamiseen perustuvan liiketoiminnan koulutuksia erityisesti muotoilualan yrittäjille.

Itä-Suomen Muoto ry:stä Hathuntersiin

Konsultti Iita Sallinen ja toimitusjohtaja Sonja Lehtomäki

Sonja ja Iita tutustuivat toisiinsa Itä-Suomen muoto ry:n kautta, jossa molemmat toimivat aktiiveina, he hoitivat mm. rahoitushakemukset. Byrokraattisuus ja asioiden hidas eteneminen alkoi kuitenkin turhauttaa, joten Lehtomäki ja Sallinen päättivät perustaa oman yrityksen.

Hathunters perustettiin vuonna 2020 yhdistämään muotoilijoita ja yrityksiä.  “Yrityksen alkuperäinen idea oli toimia välittäjänä muotoilijoiden ja yritysten välillä,” Sallinen kertoo.

Liikeideaa kehiteltiin aluksi kolme kuukautta Havuja kiihdyttämössä.

Alkuperäisen idean ongelmaksi muodostui lopulta yritysten haluttomuus käyttää välikäsiä. “Muotoilijoiden puolella taas oli ongelma, ettei osaamista oltu osata tuotteistaa.“ Sallinen jatkaa. “Toisaalta muotoilijat ovat hyvin avoimia sille, että muut tuovat heille asiakkaita. Myynti ei ole monenkaan muotoilijan lempipuuhaa.”

Näistä lähtökohdista Hathunters alkoi keskittymään havaittujen ongelmien ratkaisemiseen.

Liiketoimintaosaamista luoville aloille

HatHunters muutti suuntaa, ja päätti alkaa kouluttamaan luovan alan asiantuntijoita.

“Luovien alojen koulutusohjelmissa opetetaan yrittäjyyttä ja erilaisia ansaitsemismalleja todella huonosti. Myöskään yritysneuvojia, jotka ymmärtäisivät luovia aloja ei hirveästi ole,” Sallinen kertoo. Luoville aloille on tyypillistä, että vuodessa saadut ansiot voivat tulla usealla eri tavalla, osa palkkana, osa yritystulona tai rojalteina, osa apurahoina.

“Huippumuotoilijatkin voivat elää puolet vuodesta rojalteilla ja toisen puolen apurahoilla, jossa kehitetään uutta,” Sallinen valaisee.

Koulutuksia järjestetään koulujen kanssa yhteistyössä sekä erilaisten hankkeiden kautta, mutta myös suoraan yrittäjille/yrityksiin. Koulutusten lisäksi HatHunter myös auttaa yritysten strategian luomisessa ja fasilitoi kehittämistyötä. Alkuperäistäkään ideaa ei ole täysin kuopattu, HatHuntersilla on laaja verkosto muotoilijoita ympäri Suomen, joita välittää tarvittaessa.

 

Toiveena digitaalinen alusta muotoilijoille

Sallinen haaveilee digitaalisesta alustasta, johon luovat asiantuntijat voisivat tuotteistaa omat palvelunsa. “Vastaavia palveluita on olemassa, mutta niistä on vaikea löytää oikeaa henkilöä, koska muotoilijat eivät osaa tuotteistaa osaamistaan,” Sallinen kertoo.

Hathunters on tehnyt työtä uuden alustan eteen viimeisen kolmen vuoden ajan. Rahoitushakemus on jo vetämässä, ja päätöksen pitäisi saapua lähikuukausina.

Uutta Hathuntersilla on myös rekrykoulutus “Tulevaisuuden kehittäjät”, joka on alkamassa elokuussa. Koulutukseen etsitään nyt yrityksiä, joilla on tarvetta löytää tiimiin täydennystä ja kehittää asiakaskokemusta.

Lue lisää Tulevaisuuden kehittäjät – rekrykoulutuksesta täällä.

 

Tutustu Hathuntersiin: https://www.hathunters.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/hathunters.fi

Instagram: https://www.instagram.com/hat.hunters/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hathunters-oy