Ledicon Finland Oy S1-rakennukseen

Maanalaajuisesti toimiva Ledicon Finland Oy on vuokrannut toimitilat INNOCUM S1-rakennuksesta 1.3.2023 alkaen. Ledicon tuottaa kiinteistöille energiaa säästäviä, älykkäitä LED-valaistusratkaisuja sekä auttaa alentamaan energiankulutusta uusiutuvalla ja päästöttömällä aurinkosähköllä. 

Käyntiosoite
INNOCUM, S1-rakennus, D-porras, 0.kerros

Yhteyshenkilö
Joonatan Sirviö
puh. 010 229 3200
info@ledicon.fi

www.ledicon.fi