Kuopio-pilotin Siilinjärvi-Maaninka palveluohjaajille toimitilat Innocumiin

7.1.2013

Kuopio-pilotin Siilinjärven ja Maaningan palveluohjaaja / työhönvalmentajat Tiina Pylkkönen ja Kati Rauniomäki-Leskinen ovat aloittaneet toiminnan INNOCUM S1-rakennuksessa. Kuopio-pilotti on osa valtakunnallista hallitusohjelmaan sisältyvää kuntakokeilua. Toiminta-alueena on Kuopio, Maaninka, Nilsiä, Rautalampi, Siilinjärvi, Suonenjoki ja Tuusniemi. Nilsiän ja Kuopion kaupungit yhdistyivät 1.1.2013. Päätavoitteena Kuopio-pilotissa on kehittää uusia paikallisten viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvia työmarkkinoille integroinnin toimintamalleja. Tätä kautta pyritään lisäämään asiakasryhmän työelämäosallisuutta sekä vähentämään työttömyyden pitkittymistä. Kuopio-pilotin kohderyhmän muodostavat 30–55 –vuotiaat henkilöt, jotka tarvitsevat työmarkkinoille sijoittuakseen julkisten työvoimapalveluiden lisäksi eri toimijatahojen yhteistyönä tuotettuja muita työllistymistä edistäviä palveluita

Yhteyshenkilöt:
Tiina Pylkkönen
puh. 044 718 3978
tiina.pylkkonen@kuopio.fi

Rauniomäki Kati
puh. 044-718 3977
kati.rauniomaki@kuopio.fi

kuopio-pilotti logo kunnilla