Kuntien Tiera, IT-ratkaisut julkishallinnon tehostamiseen

Kuntien Tiera on IT-palveluja tarjoava yritys, joka on kuntien ja kaupunkien omistuksessa. Kunnat voivat ulkoistaa Tieraan IT-palvelunsa kokonaisuudessaan, tai hankkia konsultaatiopalveluja IT-hankintoihin. Lisäksi kunnat voivat hankkia Tieran verkkokaupasta valmiiksi kilpailutettuja laitteita, kuten tietokoneita, puhelimia ja kaapeleita. Yritys toimii Suomessa laajasti, ja sillä on yli kymmenen toimistoa Helsinki-Kemi -akselilla.

Siilinjärven pisteen toimistovastaavana toimii Ville Toppila. Toppilan työnkuva on Tieran ulkoistuspalveluissa. “Hoidan asiakkaiden tietoliikennettä ja verkkoyhteyksiä. Suunnittelen mm. koulujen verkkoinfraa, ja olen yhteydessä ulkoistettuihin yrityksiin,” Toppila kertoo työstään.

Kuntien säästöpaineet näkyvät Tieran arjessa. Projektit kestävät hieman asiakkaasta riippuen kuukausista vuosiin. Tyypillisesti projektit alkavat rauhallisesti, kunnes kunta haluaa nopeita muutoksia esimerkiksi säästöpaineiden takia.Toimistovastaava Ville Toppila Kuntien Tieralta hymyilee istuessaan rennosti sohvalla.

“Halutaan esimerkiksi säästää konesalisähköstä, ja viedä palveluita enemmän pilveen,” Toppila kertoo. “Elämme vahvasti muuttuvassa maailmassa. Pilvipalvelut ovat tulevaisuutta, johon moni kunta nyt satsaa.”

Isommat tilat I1-rakennuksesta

Siilinjärven toimipisteen tilat kolminkertaistuivat INNOCUMin I1-rakennukseen muuttaessa, henkilöstömäärän pysyessä samana. Uusissa tiloissa onkin kiinnitetty erityisesti huomiota viihtyvyyteen. Kuntien Tieran tilat ovat kahdessa kerroksessa I1-rakennuksessa, alhaalla ovat varastotilat ja lähituki, ylhäällä toimistot, palaverihuone sekä sosiaali- ja ruokailutilat.

Toppila arvostaa omaa työhuonetta ja rauhallista palaveritilaa: “Saimme itse päättää väliseinien paikat. Lisäsimme myös oven, jota ei ollut alkuperäisessä suunnitelmassa, kokoustilaan asiakkaita varten. Näin asiakkaiden ei tarvitse kulkea työtilojen läpi.” Ratkaisu parantaa myös tietoturvaa, sillä näin vieraat eivät voi vahingossa nähdä muiden asiakkaiden tietoja, tai muuta kriittistä tietoa.

Kuntien Tiera edustaa innovatiivista lähestymistapaa julkisen sektorin digitalisaatiohaasteisiin. Se tarjoaa kunnille joustavia IT-ratkaisuja, jotka edistävät julkisten palvelujen laatua ja taloudellista tehokkuutta, samalla parantaen tietoturvaa.

Tutustu Tieraan: https://tiera.fi/