Kunnan Teknisten palveluiden yksikkö siirtyy INNOCUMIIN

Siilinjärven kunta siirtää tekniset palvelut INNOCUMiin. Henkilöstömäärä on noin 20. Tilojen muutostyöt S1-rakennuksen 4.kerroksessa tehdään kevään aikana. Tilat tullaan ottamaan käyttöön toukokuun lopussa.

Muuttoon ja kunnantalon uusiin tilajärjestelytiedusteluihin vastaavat:
Tekninen johtaja Ari Kainulainen puh. 401 501
Toimitilapäällikkö Timo Lehto puh. 401 510