INNOCUM asiakastyytyväisyystutkimuksen 2016 tulokset

Kahden vuoden välein toteutettava INNOCUM asiakastyytyväisyyskysely on yksi tärkeimmistä työvälineistä toimintamme kehittämiseksi asiakkaittemme parhaaksi. Vuoden 2016 kyselyn yhteenveto on nyt tehty ja keskeisimmät tulokset näette tästä linkistä innocum-asiakastyytyvaisyystutkimuksen-tulokset-2016 . Kokonaistulos oli erittäin hyvä.

Kokonaisvastaajamääräksi muodostui 59 yritystä /toimijaa. Tutkimuksen toteutti Innolink Reseach Oy. Vastaavat tutkimukset on toteutettu vuosina 2010, 2012 ja 2014 joiden tuloksiin on tässä raportissa säilytetty vertailtavuus.

Tilojen toimivuus ja kunto
Tilojen toimivuuden ja kunnon osalta tilanne on vastaustenne mukaan hienoiseltaan laskenut, mutta ne voidaan edelleen nähdä olevan hyvällä tasolla. Arviointti vaikutti etenkin muutamiin tilakokonaisuuksiin kohdistuviin ilmanvaihdon ja lämmityksen haasteisiin. Näihin pyrimme löytämään ratkaisut.

Ympäristö
Alueen viihtyisyys ja ulkoalueiden hoito keräsi jälleen erittäin hyvät pisteet arvioinneissanne.

INNOCUM palvelut
INNOCUM palveluista kopiopalvelut ovat yrittäjien kesken nostaneet huomattavasti tärkeyttään.  Yleisesti kaikkein tärkeimpiä ovat Lataamon palvelut.
 
INNOCUM henkilöstö
INNOCUMIN henkilöstön palvelualttius ja tavoitettavuus ovat arvioissa kaikkein onnistuneimmat asiat. Tämä arvio lämmittää erityisesti pienen henkilöstömme mieltä. Pyrimme tekemään parhaamme, että arvionne ovat positiivisia myös tulevissa kyselyissä.
 
Viestintä ja näkyvyys
INNOCUM markkinointikeinojen ja tapahtumien arvostus ja tärkeys oli arvioinnissanne noussut. Erityisesti yhteisöllisyydestä pidetään. 91 % vastaajista kokee INNOCUMin yritysten ja toimijoiden välisen yhteisöllisyyden kehittämisen erittäin (38 %) tai melko (53 %) tärkeäksi ja edelleen kehittämisestä annetaan ideoita. Yhteistilaisuudet nousevat onnistuneimpien asioiden kärkeen.  Sen sijaan löydettävyys ja opasteet voidaan edelleen nähdä kehittämiskohteina.

Suositteleminen
Suosittelu ja uudelleenvalinta ovat hyvällä tasolla. 91 % vastaajista on jo suositellut (24 %) tai suosittelisi kysyttäessä (67 %) INNOCUMia. 56 % valitsisi INNOCUMin uudelleen yrityksen sijaintipaikaksi. Lisäksi 36 % valitsisi mahdollisesti Innocumin uudelleen (= yht  92 %). Myös uudelleen valitsemattomia on tullut mukaan. Avoimista perusteluista löytyy syy; nämä vastustavat päihdepalveluiden sijoittamista INNOCUMIIN imagollisista syistä. Myös asiaan liittyvää tiedottamista kritisoidaan tiukasti.

INNOCUM vahvuuksina nähtiin mm. seuraavia seikkoja:

Alueella toimivien yritysten yhteistyö.
 
Puistoympäristö on miellyttävä. Hyvät parkkipaikat. Toimivat lounastilat.
 
Yrittäjien läheisyys, verkostoitumismahdollisuudet, harrastustoiminta Innocum kuntoclub ja toimintaa tukevien kunnan palveluiden (päiväkoti, koulu) läheisyys. Hyvät liikenneyhteydet lentoasema – Kuopio – Iisalmi sekä keskeinen sijainti Kuopio – Iisalmi välillä.
 
Iso määrä eri alan tekijöitä saman katon alla
 
Miljöö ja rauhallisuus. Ruokalan kaikuva tila pieni miinus.
 
Viihtyvyys, oma rauha, sopivaa yhteisöllisyyttä ihan muiden alan toimijoiden kanssa, kaikki tarvittavat asiat toimivat erittäin hyvin.
 
Vastauksissa tuli myös paljon hyviä kehittämisehdotuksia vapaissa kommenteissa. Huomioimme ne toimintasuunnitelmassamme mahdollisuuksien mukaan.
 
Asiakastyytyväisyyskyselyn arvonnassa viikon lounaat LATAAMOON voittivat:

– Harri Häiväläinen /Telemic Oy
– Anu Mehtonen /Siilinjärven kunta
– Merja Kaija /Pohjois-Savon Kylät ry

Lämpimästi onnea voittajille!