INNOCUM Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014

Kahden vuoden välein toteutettava INNOCUM asiakastyytyväisyyskysely on yksi tärkeimmistä työvälineistä toimintamme kehittämiseksi asiakkaittemme parhaaksi. Vuoden 2014 kyselyn yhteenveto on nyt tehty ja keskeisimmät tulokset näette täältä. Kokonaistulos oli erittäin mieltä lämmittävä.

Kokonaisvastaajamääräksi muodostui 46 yritystä /toimijaa. Tutkimuksen toteutti Innolink Reseach Oy. Vastaavat tutkimukset on toteutettu vuosina 2010 ja 2012 joiden tuloksiin on tässä raportissa säilytetty vertailtavuus.

Tilojen toimivuus ja kunto

Useimmilla osa-alueilla tyytyväisyys on hieman noussut vuoden 2012 tutkimuksesta. Tilojen toimivuuden ja kunnon sekä kiinteistöhuollon osalta tilanne on vastaustenne mukaan ennallaan tai hieman parantunut. Ilmanvaihto on edelleen haasteellisin ylläpitoasia. Vastaajista 3/4 kokee ilmanvaihdon kuitenkin hyväksi tai erittäin hyväksi. Ilmanvaihdon haasteet kohdistuvat muutamiin tilakokonaisuuksiin.

Ympäristö
Alueen viihtyisyys ja ulkoalueiden hoito keräsi erittäin hyvät pisteet arvioinneissanne. Muutos vuoden 2012 kyselyyn nähden oli kaikilta osin positiivinen.

INNOCUM palvelut

Tyytyväisyys Innocumin palveluihin on pysynyt hyvällä tasolla. Näitä palveluelementtejä pidettiin vastaajien parissa myös erittäin tärkeinä. Henkilöstöön liittyvät tekijät, kuten palvelualttius ja henkilöstön tavoitettavuus, ovat edelleen erinomaisia. Tästä arvioista olemme hyvin nöyrän kiitollisia, sillä pieni henkilöstöorganisaatio tuo tähän omat haasteensa. Mutta tämä haaste on meille erittäin mieluinen ja pyrimme tekemään parhaamme, että arvionne ovat hyviä myös tulevissa kyselyissä.

Viestintä ja näkyvyys

Vastaajat ovat tyytyväisiä Innocumin sisäiseen tiedottamiseen, mutta yleinen näkyvyys sekä näkyvyys alueella ja löydettävyys sekä opasteet voidaan nähdä kehittämiskohteina.

Suositteleminen
INNOCUM toimitilojen suositteleminen on hyvällä tasolla. Kaikista vastaajista kolmannes on jo suositellut Innocumia ja yli puolet suosittelisi lämpimästi. Tyytyväisyys näkyy myös siinä, että kaikki vastaajat olisivat valmiit valitsemaan Innocumin uudelleenkin sijoituspaikakseen. Tämä on meille erityisen tärkeä seikka.

Vastauksissa tuli myös paljon hyviä kehittämisehdotuksia vapaissa kommenteissa. Huomioimme ne toimintasuunnitelmassamme mahdollisuuksien mukaan.

Asiakastyytyväisyyskyselyn arvonnassa viikon lounaat LATAAMOON voittivat:

– Taimi Klemetti /Lastensuojelupalvelut

– Juha Pakarinen /Vink Finland Oy

– Helena Linninen /Kotihoivapalvelut

Lämpimästi onnea voittajille!

Hyvää Juhannusta ja rentouttavaa kesää kaikille asiakkaillemme toivottaen,

koko INNOCUM henkilöstö