INNOCUM 10 vuotta lehdistötiedote

Lehdistötiedote 25.3.2011
– julkaisuvapaa

YRITYSKESKUS INNOCUM 10 VUOTTA
– vanhat kiinteistöt, uusi elämä

Siilinjärvellä sijaitseva Yrityskeskus INNOCUM on kehittynyt tarpeettomaksi käyneestä ja lähes tyhjentyneestä entisestä Harjamäen sairaala-alueesta kymmenessä vuodessa monipuoliseksi ja vireäksi yrityskeskukseksi. Toiminnan perusteet luotiin erillisen kehittämisprojektin avulla ja varsinainen toiminta käynnistyi vuoden 2001 alussa. Toteuttajana on tuolloin perustettu Kiinteistö Oy Isoharja.

”Päämääränä oli alueelliseen osaamiseen ja yritystoimintaan sekä yhteistyöverkkoihin perustuva yritystoiminnan ja asumisen toimintakeskuskokonaisuus, nykyajan ”kampus”. Kehittäminen on myös osaltaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa, jossa on lähdetty liikkeelle realistisesti alueen ja rakennusten optimaalista hyväksi käytöstä ja kunnostettavuudesta”, kertoo Isoharjan toimitusjohtaja Esa Jääskeläinen, joka toimi projektipäällikkönä yhtiön perustamista edeltäneessä kehittämisprojektissa.
Yrityskeskus tarjoaa mahdollisuuden monenlaiseen yritys- ja yhteisöjen toimintaan. Ajatus syntyi siitä, että alueen kiinteistökanta on hyvin monipuolinen ja teknisesti vaihteleva, jolloin sen käyttöön ottoon eivät riitä vain jotkin yksittäiset käyttötavat. Jokaiselle rakennukselle onkin luotu oma kehittämisteemansa, jonka mukaan niitä kunnostetaan ja muokataan teknisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti eri asiakasryhmien käyttötarpeisiin.

Monipuolinen ja palveluja tuottava asiakaskunta on yrityskeskuksen dynamo.

Nykyisellään INNOCUMiin onkin sijoittunut hyvin laaja kirjo niin yritystoimintaa kuin yhteiskunnan palveluja. Täältä löytyy kädentaitajia, henkilökohtaista hyvinvointipalvelua, hoivakoti, suunnittelutoimistoja, yritys- ja teollisuuspalveluja, tekstiilihuoltoa, työpajoja ja kierrätysmyymälä, urakointiliikkeitä, pienteollista tuotantoa, elektroniikka- ja ITC-yrityksiä, mikrobiologian tutkimusta, diagnostiikan tuotekehitystä ja valmistusta, myynti- ja markkinointi- sekä koulutusyrityksiä, vapaa-aikapalveluja ja lounasravintola. Yrityskeskus tarjoaa myös monipuoliset tilat koulutus- ja kokouskäyttöön.

Yhteiskunnan palveluja edustavat mm. Siilinjärven kunnan tekninen virasto, Siilisetin kotipalvelun yksiköitä ja hyvinvointineuvola, kaksi päiväkotia, toimintaterapiayksikkö.

Vuokralaisia ja tilojen käyttäjiä on kaikkiaan yli 60 erilaista yksikköä. Yrityskeskuksen käytössä on tiloja nyt vajaa 15 000 huoneisto-m2. Käyttöön ottoa odottaa vielä runsaat 3 000 huoneisto-m2. Niistäkin pääosassa on jo peruskorjaussuunnitelmat valmistumassa. Työntekijöitä alueella on yli 350. Päivittäin vuokralaiset tuottavat erilaisia palveluja yli 400 hengelle.

Palveluista ja ympäristöstä viihtyisyyttä ja työn iloa

Alue on väljä ja se on rakennettu puistomaiseksi toimintaympäristöksi. Tätä samaa ajatusta on ylläpidetty myös nykyisessä käytössä. Pari vuotta sitten yrityskeskuksen keskeisillä alueilla tehtiin mittava istutusten ja piha-alueiden kunnostus, jolla viihtyisyyttä lisättiin ja puistomaisuus herätettiin todella eloon.

Tämä yhdessä INNOCUMin tuottamien peruspalvelujen ohella on saanut myös vuokralaisilta hyvän vastaanoton ja arvostuksen. ”Viimeisimmässä asiakaskyselyssämme keväällä 2010 INNOCUM palvelut, esimerkiksi kopionti-, kokoustila- ja ravintolapalvelut luonnehdittiin tärkeiksi yritysten kannalta. Palveluiden taso arvioitiin hyväksi tai erittäin hyväksi. Myös INNOCUMin yrittäjille järjestämät yhteiset tapahtumat koettiin erittäin tärkeäksi yhteisöllisyyden vahvistajaksi ja verkostoitumismahdollisuudeksi. Nämä viestit asiakkailtamme osoittavat, että valitsemamme toimintatapa ja vuosien sitkeä työ näiden asioiden puolesta on kannattanut, kertoo markkinointisihteeri Jaana Tiilikainen.
Yrityskeskuksen toiminnan käynnistyessä osa tiloista oli jo vuokrattuna. Tuon aikaisia vuokralaisia on yrityskeskuksessa vielä 10 toimijaa. Yksi näistä yrityksistä on mikrobiologian ja biotekniikan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan erikoistunut Finnoflag Oy. ”Kymmenen vuoden kuluessa INNOCUMin ympäristön luonnonläheisyyttä ja puistomaisuutta on kauniisti vaalittu. Alueesta on muodostunut viihtyisä ja eloisa kokonaisuus, jonne on hyvä tulla töihin ja kutsua myös vieraita. Yrityksille tarjottavat palvelut ovat kaiken aikaa kehittyneet entisestään innovatiivisella tavalla eteenpäin!” toteaa havainnoistaan Finnoflag Oy:n toimitusjohtaja Elias Hakalehto.

Taantumista huolimatta tavoitteita kohti

Kehittämisprojekti toteutettiin ja tavoitteet luotiin 1999 – 2000, jolloin elettiin globaalia voimakasta talouskasvun aikaa. ”Tämä näkyi jonkin verran asetetuissa tavoitteissa, mutta lähtökohtaisesta jalat pidettiin maassa. Se on osoittautunut hyväksi lähtökohdaksi, koska vuosikymmenen aikana on ollut jo kolme taantumavaihetta. Näistä huolimatta olemme menneet joka vuosi eteenpäin sekä toiminnallisesti että tuloksellisesti. Valittu rakennusten asiakastarpeinen ja – lähtöinen kunnostaminen on ollut taloudellisesti järkevää ja lopputuloksen kannalta onnistunutta. Toki edistyminen on ollut hitaampaa kuin projektin aikaan arvioin – mutta kai tässäkin pätee sananlasku, että hiljaa hyvä tulee. Alueelle, yrityskeskuksen ympärille on rakentunut runsas uusi asuntokanta, joten sekin osa ”kampusta” on toteutunut. Tosin yritysten sijoittuminen ja työpaikkojen syntyminen sitä kautta on jäänyt odotettua vähäisemmäksi. Siilinjärven kunta on myös rakentanut alueen kunnallisteknisen verkoston kuntoon, joten kokonaisuudessaan voimme viettää syntymäpäiviä kohtalaisen hyvillä mielin”, summaa toimitusjohtaja Esa Jääskeläinen

Lisätietoja
Toimitusjohtaja
Esa Jääskeläinen

puh. 044 369 8875
esa.jaaskelainen@innocum.com