6.10.2016

6.10.2016

Syksy on saapunut luonnon upeine väreineen myös Innocumiin. Syyskuussa vietimme Lataamon avajaisia hyvässä hengessä kahvia ja kakkua nauttien. Kesällä aloitetut kunnostustyöt alkavat olla valmiina. Pilvilinnan julkisivun puolikas ehti saada uuden värin pintaan ennen talven tuloa, vaikka täpärälle se menikin.

Innocumissa tapahtuu Siilinjärven kunnan vuokraamissa tiloissa muutoksia. Siilinjärven kunnan hallitus teki tästä päätöksen viime kokouksessaan. Normaalisti en kirjota keskeneräisistä sopimusasioista blogissani enkä kommentoi niitä muutenkaan, koska on kohteliasta vuokralaista kohtaan olla julkaisemasta asiaa, kunnes vuokrasopimus on allekirjoitettu. Mutta tässä tapauksessa teen sen, koska tästä kunnan aloitteesta alkaneesta tilajärjestelyistä on noussut jonkinasteinen kohu, ellen sanoisi lainatakseni erästä Innocumilaista ”myrsky vesilasissa”. Minä avaan hieman, mitä tarkoitan tällä:

Innocum on kehittynyt vuosien saatossa yrityskeskittymän lisäksi myös sosiaali- ja hyvinvointikeskittymäksi niin kunnan kuin yksityisten toimijoiden kautta. Suomen suurimman päiväkodin Pilvilinnan lisäksi täällä toimii Harjamäen päiväkoti sekä Pilvilinnan kanssa samassa rakennuksessa kehitysvammaisten päivätoimintakeskus. Täällä toimii myös rakennuksessa S1 Siilinjärven kunnan Lastensuojelun, Kotipalvelujen, Vanhuspalvelujen yksiköt sekä Lasten hyvinvointineuvola. Rakennuksessa S6 toimii Attendon ylläpitämä 68 paikkainen asumispalveluyksikkö, joka tarjoaa monipuolisia asumispalveluja eri-ikäisille mielenterveyskuntoutujille. Saman rakennuksen pohjakerroksessa toimii Avoin päiväkoti Anselmi, jonne on tervetulleita kaikki alle kouluikäiset lapset yhdessä vanhempineen. Lisäksi täällä toimii rakennuksessa S1 kaksi yksityistä psykoterapiavastaanottoa. Fyysiseen hyvinvointiin keskittyvinä yrityksinä täällä toimii mm Pieni Pilates paikka, CrossFit Siilinjärvi sekä lisäksi löytyy vyöhyketerapeuttivastaanotto. Innocumin tulevaisuutta ajatellen on erittäin tärkeää pitää tilojen käyttöaste korkealla. Sitä kautta pystymme pitämään koko alueen ja täällä olevat toimitilat kunnossa sekä edullisen vuokratason kaikille vuokralaisille myös yrittäjille. Tällä hetkellä tilojemme taloudellinen käyttöaste on n. 95 %.

Nyt suunnitteilla oleva, kunnan vuokraamissa tiloissa tehtävät käyttäjämuutokset, ovat siis luonteva jatko toiminnan kehittymiselle. Rakennuksen S1 neljännestä kerroksesta kunnan Tekniset palvelut muuttavat Oppipojantielle. Tilalle tulee Äitiys- ja lastenneuvola palvelut ja samassa yhteydessä Lasten hyvinvointineuvolana paremmin tunnettu Perheneuvontapalvelut siirtyvät Länsisiiven toisesta kerroksesta neljänteen kerrokseen samoihin tiloihin äitiys- ja lastenneuvolan kanssa. Toisen kerroksen Lasten hyvinvointineuvolan tilojen vapauduttua sinne on suunniteltu sijoitettavaksi aikuisten Mielenterveys- ja päihdepalvelut, koska ne tilojen puolesta sopivat tähän toimintaan ilman suurempia muutostöitä johtuen edellisen toiminnan samankaltaisuudesta.

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö herätti keskustelua, jopa valitettavan ikäväänkin sävyyn. Mikäli yksikön nimi olisi sen toimintaa hyvin kuvaava Aikuisten Hyvinvointineuvola, niin tuskin tilamuutokset olisi saaneet tällaista huomiota. Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä ja hyvä niin, mutta aivan kansanliikkeen veroinen asia tämä ei mielestäni kuitenkaan ole. Tässä seuraavassa on lyhyesti mistä palveluista on kyse:

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii ehkäisemään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Palveluihin kuuluvat ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki sekä hoito ja kuntoutus.

Siilinjärven mielenterveyspalvelut antaa keskusteluapua mm. masennus- ja ahdistuneisuushäiriöissä ja elämäntilannekriiseissä (perhe-elämän kriisi, omaisen äkillinen kuolemantapaus, itsemurha jne.).

Yleensä palveluihin hakeudutaan omalääkärin lähetteellä tai ottamalla hoitajiin suoraan puhelimitse yhteyttä, mutta esim. onnettomuuksiin joutuneiden ihmisten ja omaisten auttamiseksi ohjauksen palveluihin voi tehdä myös poliisi. Palveluaika klo 8.30 – 15.30 välillä.

Asiakkaita on tällä hetkellä vajaa 300, kaikkiaan asiakaskäyntejä, mukaan lukien kotikuntoutus, elokuussa 2016 on ollut 378.

Asiakaskunta on kotona asuvia tavallisia kuntalaisia.

Päihdepalvelut tarjoaa päihderiippuvaisille sekä heidän läheisilleen terapeuttisia ja lääkinnällisiä hoitopalveluja sekä neuvonta- ja asiantuntijapalveluja. Neuvontaa ja ohjausta annetaan arkipäivisin puhelimitse tai varattuna palveluaikana klo 8.30 – 15.30 välillä.

Yksikössä ei voi asioida päihtyneenä ja asiakkaat tietävät sen, joten eivät edes hakeudu.

Lisäksi huomioitava;

Kummankaan palvelun piirissä ei ole akuutissa vaiheessa olevia asiakkaita.

Huume- ja lääkeriippuvaisten hoito jatkuu entiseen tapaan Siilinjärven terveyskeskuksessa.

 

Koska nyt kyseessä olevat tilajärjestelyt tehdään jo kunnan vuokraamissa tiloissa, ei tällä muutoksella ole merkittävää vaikutusta nykyiseen Innocumin toimintaan eikä myöskään Harjamäen alueeseen. Tätä tilamuutosta vastaan olevat ovat ilmaisseet jopa ympäristölle aiheutuvasta vaarasta, joka voi aiheutua tämän yksikön palveluja käyttävistä asiakkaista. Kuka tahansa meistä voi oman elämänsä kriisitilanteessa tarvita ”Aikuisten Hyvinvointineuvolan” palveluja.  Tasa-arvolain mukaan on pyrittävä siihen, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisessa asemassa ikään, sukupuoleen tai saatikka sitten avuntarpeeseen katsomatta. Kaikenlainen ihmisten lokerointi ja luokittelu ei kuulu enää nykyaikaan. Ja lopuksi voisin todeta, että Innocumin imagoa rakennamme  yhdessä kaikkein parhaiten avoimuudella ja kunnioituksella kaikkia ihmisiä ja toimijoita kohtaan.

Syysterveisin

Janne