21.3.2016

21.3.2016
”Virvon varvon, tuoreeks terveeks, tulevaks vuodeks – sulle vitsa, mulle palkka.” Palmusunnutaina pienet virpojat olivat taas liikkeellä talosta taloon, asunnosta asuntoon toivottamassa niiden asukkaille terveyttä ja hyvinvointia seuraavalle vuodelle. Meillä täällä INNOCUMilla voidaan soveltaa tätä ajankohtaista toivotusta muuntaen meidän työhömme sopivammaksi: ”huollan korjaan, ehjäks paremmaks, tulevaks vuodeks – sulle tila, mulle vuokra.”

Vuodenajat vaihtuvat ja vuodet vierivät. Helmikuussa tuli kuluneeksi kolme vuotta siitä, kun aloitin työt INNOCUMissa. Se on lyhyt aika verrattuna siihen, miten kauan nämä rakennukset ovat täällä olleet. Alueen vanhin rakennus, nyt jo purkukuntoinen maatilan päärakennus, on historiatietojen mukaan 166 vuotta vanha. Se on valmistunut aivan toisenlaiseen, maatalousvaltaiseen maailmaan, kuin mitä nyt elämme. Toiseksi vanhin rakennus, nykyisin päiväkoti Pilvilinna, täyttää tänä syksynä 90 vuotta. Tämän rakennuksen valmistuttua alkoi tällä alueella sairaala-aika, joka päättyi vuonna 1997 eli 19 vuotta sitten. Muutaman suunnitteluvuoden ja Harjamäkiprojektin valmistuttua perustettiin Kiinteistö Oy Isoharja 5.2.2001. Yrityskeskus INNOCUM oli syntynyt. Näin vain aika on kulunut, että yrityskeskus on saavuttanut jo rippikouluiän.

INNOCUMin perustamisesta alkoi aikakausi, jolloin rakennuksia on kunnostettu ja muokattu tänne tulevien yritysten, yhteisöjen ja kunnan eritoimintojen toiveiden mukaisesti toimitiloiksi. Tämä alueen eri käyttäjien tarpeet huomioiva muutostyöt eivät ole tapahtuneet virpomisvitsaa heiluttaen, vaan ne ovat työllistäneet vuosien varrella useita satoja erialojen ammattilaisia. Eikä tälle työlle näy loppua, vaan se jatkuu tulevaisuudessakin vuodesta toiseen. Vähitellen, kunnes saamme yhden korjauskierroksen tehtyä, niin se alkaa taas alusta. Joka vuosi Palmusunnuntaina voin muistuttaakin mieleeni oman osani tämän alueen historiassa lausumalla ”huollan korjaan, ehjäks paremmaks, tulevaks vuodeks – sulle tila, mulle vuokra”.

Elämme nyt aikakautta, jolloin INNOCUMin alue on elämältään monimuotoisempi kuin koskaan aiemmin. Tilojen käyttöaste on korkea, mikä vaatii jatkuvaa huolto- ja korjaustyötä pysyäkseen siellä. Työtä edesauttaa se, että alueen rakennukset ovat hyvässä peruskunnossa. Vuosittain tehtäviä korjaustöitä suunnitellaan tehtäväksi asiakas- ja rakennusten korjaustarpeen mukaisesti. Tärkeintä on, että tilat ovat toimivat ja viihtyisät. Tänä vuonna suurimmat korjaukset tehdään päiväkoti Pilvilinnassa. Kattoa uusitaan, räystäitä korjataan ja seiniä maalataan sekä sisätiloissa tehdään työviihtyisyyttä parantavia muutostöitä. Rakennuksessa S1 saimme jo hissiremontin valmiiksi. Kesällä remontoimme lounasravintola Lataamon tilat sekä teemme useita muita pienempiä tilaremontteja sekä talotekniikkaa koskevia korjaustöitä.

Hyvää kevättä
t. Janne